Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2020

25/09/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2020 (từ ngày 15/8/2020 đến ngày 14/9/2020) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.075 vụ; khám phá 3.342 vụ; bắt giữ, xử lý 6.688 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,01%; triệt phá 196 băng, nhóm. So với tháng 8/2020, giảm 90 vụ (-2,16%), giảm 37 số vụ khám phá (-1,09%), tăng 94 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+1,43%), tăng 01 số băng, nhóm bị triệt phá.

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2020.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2020.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 822 vụ, so với tháng 8/2020 tăng 235 vụ (+40,03%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 283 vụ, so với tháng 8/2020 tăng 28 vụ (+10,98%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 2.184 vụ, so với tháng 8/2020 tăng 52 vụ (+2,44%).

5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 569 đối tượng truy nã, 132 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 8/2020, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 27 đối tượng (+4,98%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 15 đối tượng (-10,20%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website