Tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2021

25/05/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2021 (từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021) như sau:

Toàn quốc có 34.024 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 44.941 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 4/2021, giảm 8.000 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-19,04%); giảm 5.215 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-10,40%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website