Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 6/2019

26/06/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6/2019 (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019) như sau:

1.    Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.424 vụ, làm chết 631 người, bị thương 1.067 người. So với tháng 5/2019, tăng 99 vụ (+7,47%), tăng 73 người chết (+13,08%), giảm 8 người bị thương (-0,74%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 6/2019.

2.    Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 365.506 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 240,20 tỷ đồng; tạm giữ 48.755 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 5/2019, tăng 2.590 vụ (+0,71%), số tiền phạt thu được giảm 66,664 tỷ đồng (-21,72%), giảm 15.038 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-23,57%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 328 vụ cháy, làm chết 7 người, bị thương 13 người, tài sản thiệt hại ước tính 193,84 tỷ đồng. So với tháng 5/2019, tăng 28 vụ (+9,33%), giảm 2 người chết (-22,22%), tăng 6 người bị thương (+85,71%), tài sản thiệt hại ước tính giảm 25,3326 tỷ đồng (-11,56%).

- Toàn quốc xảy ra 2 vụ nổ, làm 1 người chết, 2 người bị thương. So với tháng 5/2019, giảm 2 vụ (-50,00%), giảm 1 người chết (-50,00%), bằng số ngời bị thương.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website