Bộ Công an: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020

17/05/2013
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, đã và đang gây ra những biến đổi mạnh mẽ thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan tác động nghiêm trọng đến đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Bộ Công an với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đóng quân trên khắp các tỉnh, thành mọi miền của Tổ quốc. Vì vậy, tác động của BĐKH cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt là của những đơn vị, địa phương vùng biển, vùng núi, đồng thời tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe, công tác, chiến đấu và đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND.

Vì vậy, ngày 09/5/2013 vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch khung chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu đánh giá mức độ tác động của BĐKH ảnh hưởng đến công tác Công an, từ đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH.

Định hướng kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2020 bao gồm một số nội dung chính như: tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác động của BĐKH cho cán bộ, chiến sỹ Công an; đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng ảnh hưởng đến hoạt động của công tác Công an; triển khai mô hình, dự án ứng phó với BĐKH; tăng cường củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; đấu tranh phòng, chống các hành vi, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Kế hoạch khung chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 cũng đề ra 5 gói giải pháp thực hiện: Giải pháp về thể chế, chính sách; về tài chính; về đào tạo, nâng cao năng lực và giải pháp khoa học công nghệ.

Đáng lưu ý là giải pháp về thể chế, chính sách với việc đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho việc triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH; tích hợp, lồng ghép vấn đề BĐKH vào các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án phát triển của ngành Công an; khuyến khích Công an các đơn vị, địa phương trong việc áp dụng, thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải ít khí nhà kính, đồng thời có chủ trương thích ứng với BĐKH.

Giải pháp về đào tạo, nâng cao năng lực tập trung vào việc tăng cường và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nâng cao nhận thức, năng lực cho hoạt động ứng phó với BĐKH cho cơ quan tham mưu thường trực ở Công an các đơn vị, địa phương; đầu tư trang thiết bị đo lường, quan trắc, kiểm tra, kiểm soát môi trường có tác động đến BĐKH trong ngành Công an; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên ngành, đào tạo về lĩnh vực BĐKH để tham mưu cho Lãnh đạo Công an các cấp về BĐKH, sẵn sàn ứng phó kịp thời trong trường hợp cần thiết; đầu tư và diễn tập phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại Công an các đơn vị, địa phương trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH, nước biển dâng…
 

Hải Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website