Chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ

23/03/2012
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trong lực lượng Công an nhân dân..., lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BCA-V11, trong đó yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website