Công điện số 1878/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo"

14/11/2012
Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Ngày 09/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1878/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện Nghị định trên. Việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép thường diễn ra phức tạp vào những tháng cuối năm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:  

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Các cấp chính quyền, nhất là cấp xã, phường tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quần chúng ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

2. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, Tài chính chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến cảng, kho tàng, bến bãi và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; đặc biệt là hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài vào Việt Nam và tự sản xuất trong nội địa.

 Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn các cấp xử lý nghiêm các vụ vi phạm về pháo.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các báo, đài Trung ương, địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức bắn pháo hoa theo quy định tại Nghị định 36/CP.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên biết, thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP. Chỉ đạo các trường cho học sinh, sinh viên tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

 6. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an đảm bảo kinh phí cho việc kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại pháo và chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm Nghị định số 36/CP.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công điện này và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website