Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

21/02/2020
Là đơn vị nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm, năm qua, Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Với sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2019, Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; coi trọng việc tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và kết quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đơn vị đã tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên và quần chúng, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự trao đổi công tác nghiệp vụ.


Thượng tá Trần Thanh Hoàng Hai, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, không dao động trước khó khăn, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ chỉ đạo chi đoàn duy trì đọc báo vào đầu giờ các ngày trong tuần để lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, thường xuyên cập nhập tình hình thời sự trong và ngoài nước, đặc biệt là việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, ý thức được vai trò, trách nhiệm, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành, phát huy năng lực, sở trường của mình để nâng cao hiệu quả công tác. Cán bộ, chiến sĩ trong chi bộ luôn thể hiện rõ lập trường, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mặt công tác chuyên môn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, xác định hiện trường và khám nghiệm tử thi trên 3.000 vụ việc… Trong từng vụ việc công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự đã được tiến hành một cách thận trọng, tỷ mỉ, chính xác. 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm qua công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với lực lượng Phòng Kỹ thuật hình sự luôn nhịp nhàng, chặt chẽ. Từ các kết quả của công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi mà Cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt được các đối tượng phạm tội xử lý theo quy định của pháp luật...

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, cấp ủy đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng để cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác; tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, học tập, đạo đức, lối sống… thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của ngành, xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị cũng như trong chi bộ.

 

Khắc Chung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website