Công an Quảng Ninh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu chính quy hóa Công an cấp xã

21/02/2020
Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, từ tháng 9/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Nội dung Đề án tập trung đánh giá đặc điểm tình hình địa bàn, tình hình an ninh, trật tự, thực trạng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trụ sở, điều kiện làm việc, lộ trình thực hiện, mô hình tổ chức, tiêu chuẩn và nguồn cán bộ, đồng thời có cơ chế chính sách động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài ở địa bàn và có kế hoạch dự nguồn quỹ đất, cấp kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ở, sinh hoạt của lực lượng Công an xã...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác điều động cán bộ. Căn cứ biên chế, năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sỹ, Công an các địa phương đã lựa chọn cán bộ để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn điều động. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương dự nguồn cán bộ tại chỗ để bổ sung cho Công an địa phương khi thiếu nguồn bố trí Công an chính quy.

Công an huyện Vân Đồn trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho các đồng chí đảm nhiệm các chức danh Công an xã tháng 01/2020.


Đến ngày 16/02/2020, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định điều động 238 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 89 xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có 89 đồng chí Trưởng Công an xã, 77 đồng chí Phó Trưởng Công an xã và 69 Công an viên. 

Số cán bộ Công an chính quy được điều động về các xã đều đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về quy định chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân; có năng lực, kinh nghiệm công tác thực tiễn, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán địa phương và đảm bảo về cấp bậc hàm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định về điều động Công an xã chính quy; tích cực tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt đồng thời luôn đoàn kết, xung kích, bám sát địa bàn, cơ sở, phấn đấu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo những chuyển biến rõ rệt mới về an ninh, trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách.

Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành lộ trình chính quy hóa lực lượng Công an xã. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, dành nhiều ưu tiên cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đảm bảo cán bộ, chiến sỹ được điều động yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiều vụ được giao...     

Lực lượng Công an xã chủ động xuống địa bàn và trao đổi cùng người dân. 


Theo kế hoạch, từ quý 2 năm 2020, đến hết quý 4 năm 2021, Công an Quảng Ninh bố trí đủ Công an chính quy theo các mô hình mỗi xã có từ 03 - 05 cán bộ, chiến sỹ. Từ năm 2022, công tác điều động Công an chính quy về xã sẽ được thực hiện thường xuyên, duy trì nề nếp, bố trí đủ biên chế cho Công an xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ Công an cơ sở.

 

Tường Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website