Công an thành phố Hà Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

09/09/2020
Việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến thời điểm này đã và đang thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Đây được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

Để thực hiện tốt công tác này, Công an thành phố Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý hành chính. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an thành phố phối hợp với Công an phường và Tổ bảo vệ dân phố xuống tận cơ sở trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Dự án này trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, giảm thiểu các chi phí xã hội; cải cách các thủ tục hành chính; là “cốt lõi” để cung cấp, phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp. Khi hoàn thiện dự án này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài tuyên truyền trên loa phát thanh, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Giang đã đến từng Tổ dân phố để hướng dẫn tận tình cho nhân dân về thời gian, địa điểm, các thủ tục, giấy tờ cần thiết khi làm thẻ Căn cước công dân. Trong tháng 8/2020, lực lượng Công an đã tuyên truyền trên hệ thống phát thanh được 99 lượt, tuyên truyền qua những buổi họp Tổ dân phố được 59 lượt với gần 11.000 lượt người tham gia của 05 phường và 03 xã trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội kiểm tra việc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an thành phố Hà Giang.

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Giang đã thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, phúc tra tại tất cả các phường, xã; yêu cầu Công an các phường, xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu, tính chính xác thông tin dân cư đã thu thập thông qua phiếu, trên cơ sở đó đối chiếu với Sổ quản lý cư trú, tàng thư hồ sơ Hộ khẩu tại địa bàn mình; kịp thời bổ sung, cập nhật các thông tin để đảm bảo chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến nay, toàn thành phố Hà Giang đã thu thập được 538.876 phiếu (đạt tỷ lệ 99%) cung cấp cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang cập nhật vào Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã và đang được Công an thành phố Hà Giang quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn “nước rút” để  hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật của nhà nước, bí mật của cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới...

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website