Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo (Lào) tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự

26/11/2019
Ngày 26/11/2019, tại Sơn La, đã diễn ra Hội nghị trao đổi tình hình, công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 giữa Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo đã cùng thống nhất đánh giá, trao đổi công tác bảo đảm an ninh, trật tự của các bên từ đầu năm 2019 đến nay; trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự như: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm mua bán người; tình hình di dịch cư, công tác bảo đảm an ninh biên giới… Hội nghị được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Biên bản hội đàm.


Kết thúc Hội nghị, Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký Biên bản hội đàm đánh giá tình hình công tác phối hợp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Trung Hiếu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website