Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/08/2020
Ngày 14/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang...
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh An Giang”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

05 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiều chỉ tiêu công tác được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, đã ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh của khu vực Tây Nam Bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 chú trọng thực hiện thắng lợi 02 nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Đảng bộ Công an tỉnh An Giang phải thật sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua. Khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, ma túy, hình sự. Làm tốt công tác an ninh trong lĩnh vực kinh tế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường an toàn, thân thiện để thu hút đầu tư và phát triển du lịch của địa phương. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng Công an xã.

Các đại biểu dự Đại hội. 

 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị, Công an tỉnh An Giang cần tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Nguyễn Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website