Đại tướng Trần Đại Quang dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La

24/09/2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc sáng 23/9, tại TP Sơn La. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2010 - 2015), 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986 - 2016) và Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, cho biết, 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; so với cuối nhiệm kỳ trước quy mô nền kinh tế gấp 1,7 lần, thu ngân sách trên địa bàn gấp 3,5 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần…

Chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh.

 

 

 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng chí Đại tướng lưu ý, thời gian tới Đảng bộ tỉnh Sơn La, cả hệ thống chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Từ tiềm năng, lợi thế của tỉnh cần chú trọng định hướng đầu tư và phát triển để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn nhằm tiếp tục giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với thị trường… Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương trong huy động và bố trí nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn. Tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tập trung giải quyết nhanh việc giảm nghèo theo hướng bền vững; từng bước nâng cao mức sống và thu nhập của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Đại hội.Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh của một tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, tỉnh Sơn La cần thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện. Tăng cường hơn nữa việc giáo dục, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế; tập trung củng cố cơ sở chính trị vùng cao, biên giới.

Đặc biệt cần tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát cơ sở, thực tế, nói đi đôi với làm; tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, đúng đắn ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

“Bộ Chính trị tin tưởng rằng, kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định.

Hoa Vinh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website