Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII

23/07/2020
Sáng 23/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Bùi Văn Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các Đảng bộ sở, ban, ngành, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về ANTT từ cơ sở; thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân bảo đảm thống nhất xuyên suốt. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cơ sở theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Công an tỉnh Hòa Bình đã sớm hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% số xã trên địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Cùng với đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã tích cực và làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đã đánh trúng các ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, liên quan đến “tín dụng đen” và các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86% (vượt chỉ tiêu đề ra), riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%... Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh được tăng cường và đảm bảo. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí…

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Bùi Văn Tỉnh với các đại biểu tham dự Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Bùi Văn Tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Cơ bản đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ cũng như những mục tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp mà Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm ANTT; thực hiện có hiệu quả Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng lưu ý đến việc làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội… kiên quyết không để xảy ra đột biến, bất ngờ về trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục nhận thức rõ bối cảnh, nhiệm vụ, tình hình hiện nay, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để trên cơ sở đó chủ động tham mưu đúng, trúng và kịp thời vấn đề đặt ra với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hòa Bình... 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Cấp ủy khóa mới phải chú ý kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.


* Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 22 đến 24/7/2020.

 

Phong Ba
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website