Giúp người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng

02/08/2019
Thời gian qua, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù luôn được cấp ủy, chính quyền phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An quan tâm chú trọng. Trong đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức xã hội cùng tham gia, bước đầu đạt kết quả tích cực. Nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã vượt qua mặc cảm, tự ti, phấn đấu vươn lên làm kinh tế giỏi, hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn khối 13, phường Cửa Nam, có 22 người chấp hành xong án phạt tù. Cơ bản những đối tượng trên đã nhận thức rõ các hành vi sai phạm, ăn năn, hối cải và tìm kiếm việc làm ổn định, tạo thu nhập hợp pháp để xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, còn có một số người chưa thực sự tiến bộ, không chịu làm việc, bị các đối tượng xấu lôi kéo, quan hệ phức tạp, có nguy cơ tiếp tục phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là đối tượng ma túy. Trước tình hình đó, được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Công an phường Cửa Nam, Ban công tác mặt trận khối 13 đã tham mưu cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho những đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, giúp họ xóa bỏ mặc cảm tự ti, hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế.

Nhận thấy hiệu quả từ việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Ban công tác mặt trận khối 13 xin chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Nam đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xây dựng mô hình “Ban công tác mặt trận khối 13, phường Cửa Nam cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.

Đại diện Ban công tác mặt trận, các tổ chức, đoàn thể ký cam kết xây dựng mô hình.


Mô hình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư, các gia đình, trong đó Ban công tác mặt trận khối 13 làm nòng cốt để giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống và công việc, động viên người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể, Ban công tác mặt trận khối phối hợp với Ban cán sự khối tổ chức thăm hỏi, động viên, ký cam kết chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương; tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập hợp pháp để ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, không quan hệ với các đối tượng xấu, không đi lang thang, chơi bời lêu lổng.

Ngoài ra, yêu cầu gia đình có người thi hành xong án phạt tù phải quan tâm, quản lý, động viên con em mình thành người có ích cho cộng đồng. Vận động cán bộ nhân dân trên địa bàn quan tâm giúp đỡ, không có thái độ kỳ thị, xa lánh đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bên cạnh đó, vận động các trường hợp tiến bộ tham gia vào các tổ chức trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn khối; kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng biết các trường hợp tiêu cực, không chấp hành các biện pháp giáo dục của chính quyền, gia đình, có nguy cơ tái phạm, vi phạm pháp luật… để răn đe, xử lý kịp thời.
 

 

Phan Tuyết
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website