Quảng Nam: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng - tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ

27/11/2019
Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác này với nhiều nội dung, hình thức và cách làm thiết thực, hiệu quả.

Quán triệt chủ trương, quan điểm xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an các đơn vị, địa phương, phát động những đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn trong năm của đất nước. 

Cán bộ, chiến sỹ viếng, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ.


Việc giáo dục truyền thống của Đảng, của Ngành trong cán bộ, chiến sỹ hiện nay là yêu cầu hết sức cần thiết, do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch và bằng nhiều biện pháp thực tế để tăng cường công tác này.

Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ xem phim tài liệu, dự, nghe bài giảng, bài nói chuyện của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về các chuyên đề như: các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, truyền thống lịch sử của Ngành, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; tổ chức những cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tạo chuyển biến về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, năm 2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ khánh thành Bia ghi danh các Anh hùng, liệt sỹ An ninh Khu V trong khuôn viên Khu di tích An ninh Khu V tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Dâng hương Nhà thờ Bác Hồ.


Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam thường xuyên tổ chức các chuyến về nguồn tại các di tích lịch sử, nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, ra quân giúp đỡ người dân vùng khó khăn, khắc phục hậu quả sau mưa bão, tổ chức các hoạt động tình nguyện về với đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị truyền thống của dân tộc, tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện lối sống trong sạch, lành mạnh, xác định đúng đắn mục tiêu, lý tưởng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, Công an Quảng Nam 05 năm liền (2015-2019) nhận được Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, 02 năm dẫn đầu phong trào thi đua Khối Nội chính tỉnh Quảng Nam. Hằng năm, tập thể và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh được các cấp biểu dương, khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

 

Hoàng Vũ
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website