Tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

08/05/2018
Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 08/5/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cho hơn 360 cán bộ, chiến sỹ Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đồng thời được hướng dẫn thực hiện công tác cấp số định danh cá nhân; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; cách kết nối, chia sẻ, khai thác trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; cách chuyển dữ liệu lên Trung tâm Quốc gia về dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Từ đó, xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lan Phương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website