Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy của tỉnh Khánh Hòa

13/10/2017
Sáng 12/10/2017, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trường đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 

Tại buổi làm việc, Đại diện Thanh tra Bộ Công an đã thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. Theo đó, Đoàn đã tiến hành thanh tra việc ban hành các quy định về PCCC, hướng dẫn chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ sở và nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về PCCC; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về PCCC; việc chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả các vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ thống kê báo cáo về PCCC… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 3.200 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 1.645 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, cơ sở ở địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về PCCC.

Cảnh sát PCCC tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp trong công tác PCCC phù hợp với thực tiễn trong thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh việc xây dựng, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC quần chúng (dân phòng, cơ sở, chuyên ngành); lập và thực tập nhiều phương án chữa cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”; tổ chức tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Đặc biệt, đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp quản lý nhà nước về PCCC; thực hiện nghiêm túc việc thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các công trình có nguy cơ cháy nổ cao…

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.


Bên cạnh các kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa thực hiện đẩy đủ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC, phát triển phong trào toàn dân chưa được triển khai thường xuyên; công tác xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại một số khu dân cư, khu công nghiệp chưa đảm bảo theo quy định; một số khu vực trên địa bàn tỉnh thiếu trụ nước chữa cháy…

Trong buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng đưa ra một số kiến nghị vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về PCCC như: Một số giải pháp phù hợp đối với các cơ sở xây dựng trước khi có luật PCCC có hiệu lực; khó khăn về kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và trang bị phương tiện và các hoạt động PCCC; Quy định xử phạt và chế tài cụ thể đối với các đơn vị vi phạm…

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác thực hiện quy định pháp luật về PCCC nói riêng và công tác đảm bảo an toàn PCCC nói chung của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hơn nữa công tác PCCC, khắc phục những tồn tại khó khăn; tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ sở thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC. Nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


 

Nam Tư
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website