Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ An ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở

29/11/2019
Sáng 29/11/2019, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Đào tạo cán bộ An ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, các Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND), Công an một số địa phương...

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Hòa nhập với tiến trình phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong CAND đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Công an, không ngừng đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

 

Trước yêu cầu mới của tình hình cũng như sự điều chỉnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ của ngành Công an đòi hỏi lực lượng CAND phải tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là Công an cấp cơ sở theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Thực tiễn đó cũng đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND cần có những điều chỉnh chiến lược, có sự đổi mới mang tính đột phá để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng trong tình hình hiện nay.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra, Hội thảo khoa học “Đào tạo cán bộ An ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở” được tổ chức nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn để đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác. Hội thảo là diễn đàn khoa học để trao đổi, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các Học viện, Trường CAND với Công an các đơn vị, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an cho cơ sở trong tình hình hiện nay. 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng rõ cơ sở khoa học, thực tiễn của chủ trương tăng cường cán bộ Công an cho cơ sở và các vấn đề trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an như: Xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện; việc tổ chức triển khai tăng cường bố trí Công an chính quy về cơ sở, đảm bảo các điều kiện công tác cho lực lượng Công an cơ sở; đặc biệt là việc xác định các yêu cầu trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở trước nhiệm vụ, tình hình mới. Đồng thời, đánh giá từ thực tiễn thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương; kiến nghị Bộ Công an đề ra các định hướng và giải pháp tiếp tục hiện thực hóa hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ Công an cho cơ sở...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia nhiệt thành, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội thảo, đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học của Học viện ANND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 

Để đào tạo cán bộ An ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, các Học viện, Trường CAND bám sát vào các nội dung, nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra để chủ động đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ Công an về cơ sở. Rà soát, đánh giá từng loại đối tượng để có hình thức đào tạo phù hợp, thích ứng. Xây dựng khung nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn, thống nhất, phù hợp với từng khu vực. Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, trong đó cần chú trọng kỹ năng cứng, kỹ năng mềm… sao cho hiệu quả, cần thiết, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác của lực lượng Công an cấp cơ sở…

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website