Sẵn sàng kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

22/05/2020
Ngày 04/3/2020, Bộ Công an ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (CSDLQG về dân cư) nhằm đề ra lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với những ưu thế vượt trội so với các địa phương, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu của cả nước kết nối để khởi động Dự án…

Ưu thế vượt trội

Từ năm 2013, Hải Phòng được Bộ Công an chọn làm thí điểm Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ngay từ những ngày đầu triển khai, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (nay là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Dự án. 

Từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến tập huấn, lắp đặp hệ thống máy móc, trang thiết bị, đường truyền, nhất là bố trí nguồn nhân lực có nghiệp vụ về cư trú, trình độ công nghệ thông tin, Ban Điều hành Dự án đã nhanh chóng huy động được sự tham gia phối hợp, ủng hộ của cả hệ thống chính trị; các ban, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nhờ vậy, Dự án đã bảo đảm mục tiêu, tiến độ đề ra.

CSDLDC được khai thác hiệu quả trong công tác cấp căn cước công dân.


Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sau khi tổng kết Dự án (vào tháng 11/2016), Công an thành phố Hải Phòng luôn chú trọng duy trì việc thu thập, cập nhập, chỉnh sửa thông tin dân cư để hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL); đồng thời, vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố đảm bảo an toàn, ổn định. Tính đến nay, Công an thành phố Hải Phòng đã thu thập thông tin dân cư và nhập liệu: 2.122.992/2.127.293 nhân khẩu đăng ký thường trú (đạt 99,79%); xử lý 61.065 nhân khẩu trùng thông tin; cập nhật, chỉnh sửa: 302.918 nhân khẩu; xóa thông tin: 7.531 nhân khẩu; phối hợp với cơ quan Tư pháp cấp trên 145.289 số định danh cá nhân trẻ em mới sinh. Trong tổng số nhân khẩu đã được thu thập, nhập liệu có đến gần 85% nhân khẩu có thông tin chuẩn xác… 

Có thể khẳng định, việc khai thác CSDL dân cư của thành phố những năm qua đã phục vụ đắc lực cho các mặt công tác của ngành Công an như: đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Và thực tế đã chứng minh, với hệ thống CSDL dân cư được xây dựng, không ngừng củng cố, hoàn thiện nêu trên đã góp phần đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thành phố quản lý chặt tình hình biến động dân cư, hỗ trợ tốt cho công tác tra cứu, xác minh thông tin công dân cũng như hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, kịp thời phát giác ra các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn những hành vi vi phạm pháp luật khác…

Sẵn sàng kết nối…

Hệ thống CSDL dân cư có độ chính xác cao, không ngừng được cập nhập mới, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện; được quản lý, vận hành, khai thác bởi đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tâm huyết, trách nhiệm… đang là những ưu thế vượt trội; là cơ sở, nền tảng vững chắc cho Hải Phòng nhanh chóng hiện thực hóa Dự án “CSDLQG về dân cư” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng giới thiệu hệ thống máy chủ Trung tâm dữ liệu dân cư.


Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch, Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung Quy chế hoạt động tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn để phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện đúng quy chế, quy trình, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực kiểm tra, rà soát, thu thập; cập nhập, chỉnh sửa thông tin công dân trong CSDL một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác. 

Ngoài những nhiệm vụ cấp thiết kể trên, Ban Chỉ đạo còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng Công an thành phố Hải Phòng nói riêng; các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố nói chung về tầm quan trọng, tính cấp bách của Dự án để cùng phối hợp thực hiện hiệu quả.  Với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt như trên, từ nay đến trước ngày 30/6/2020, Hải Phòng vững tin sẽ cùng 03 tỉnh/thành là: Hà Nội, Tây Ninh, Cần Thơ tiên phong trong cả nước hoàn thành việc đồng bộ, chuyển đổi dữ liệu vào CSDLQG về dân cư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website