Ban chỉ đạo Trung ương về “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” triển khai công tác năm 2014

09/01/2014
Ngày 08/01/2014, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) từ khi thành lập đến nay và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ; đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng BCĐ đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 01/8/2013, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Quyết định thành lập BCĐ “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và ký kết Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Đây là Chương trình phối hợp được các ngành, các cấp, các đơn vị địa phương đánh giá cao, đặc biệt là việc kiện toàn thống nhất BCĐ “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong đó có kiện toàn Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác trên đi vào chiều sâu, có hiệu quả, chất lượng.
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Hà Thị Liên và các đại biểu dự Hội nghị.Báo cáo tình hình, kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW tại Hội nghị nêu rõ, Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, hội viên, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc tuyên truyền tổ chức vận động nhân dân xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tổ chức các hoạt động về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhất trí với 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014 mà BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đề ra, tập trung vào việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước; tiếp tục duy trì và xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và các mô hình đang phát huy tác dụng ở địa phương, cơ sở, phát hiện và nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tăng cường chế độ giao ban định kỳ của BCĐ…

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website