Bộ Công an - Ngân hàng Nhà nước ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

18/09/2013
Ngày 17/9/2013, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố và tài trợ khủng bố” giữa Tổng cục An ninh I, Bộ Công an và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bản Quy chế phối hợp được xây dựng sau một quá trình nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống khủng bố trong tình hình mới phục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nội dung và phương thức trao đổi thông tin toàn diện, chặt chẽ, sát thực tế và kịp thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
  

 
Các đại biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp.


Quy chế phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố và tài trợ khủng bố giữa lực lượng An ninh nhân dân và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã chọn đúng vấn đề phức tạp đang nổi lên hiện nay cần tập trung giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Quy chế phối hợp giữa các đơn vị sẽ tạo cơ sở quan trọng để lực lượng An ninh nhân dân và Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố và tài trợ khủng bố.

Để Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả tốt, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc; định kỳ cùng các Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác phối hợp giữa các đơn vị ngày càng có hiệu quả thiết thực; giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.
 

Đức Lê
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website