Bộ Công an họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ

19/09/2013
Ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành…

Tại cuộc họp, đồng chí Trung tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Cảnh vệ đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ, trong đó Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bùi Văn Nam là Phó trưởng ban, cùng với các thành viên là đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải…
 

Các đồng chí thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ tại cuộc họp.Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá, công tác Cảnh vệ là một công tác đặc thù, đặc biệt, có mối quan hệ với rất nhiều lực lượng. Chính vì vậy, việc xây dựng Luật về công tác này là một yêu cầu quan trọng. Cần quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Cảnh vệ nhằm hoàn thiện một bước cơ sở pháp lý về nguyên tắc, biện pháp, tổ chức lực lượng Cảnh vệ. Việc xây dựng Dự án Luật phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh vệ trong thời gian qua, từ đó kế thừa các quy định còn phù hợp về công tác Cảnh vệ.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu vào dự thảo Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ ngày hôm nay; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hệ thống hóa các thông tin tư liệu, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Dự án Luật; xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổng kết 09 năm tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về công tác cảnh vệ… đảm bảo thời gian và lộ trình đã đề ra.

* Cùng ngày, Bộ Công an cũng tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng “Đề án phát triển Cảnh vệ Công an nhân dân giai đoạn 2014 -2025”. Thứ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đề án phát triển Cảnh vệ CAND nhằm xây dựng chiến lược phát triển cảnh vệ đến năm 2025, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác cảnh vệ và phát triển toàn diện lực lượng cảnh vệ CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website