Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

14/09/2013
Ngày 13/9/2013, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục – đào tạo năm học 2013 – 2014; Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra với các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong CAND. Theo đó, năm học 2012 – 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, về cơ chế, chính sách nhưng các trường CAND đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần thuộc Đề án 1229 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”.

Năm học vừa qua cũng là thời điểm đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong CAND theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

 

 
 Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Cờ Thi đua của Bộ cho đại diện các học viện, trường CAND.Với sự cố gắng nỗ lực của các trường CAND, đặc biệt sau gần 3 năm triển khai xây dựng chuẩn đầu ra, đến nay các Học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp CAND đã có 3.097 giảng viên trong đó có 881 thạc sĩ, 118 tiến sỹ, 58 Phó Giáo sư, 10 Giáo sư. Cùng với việc đào tạo, các trường hết sức coi trọng công tác bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2012 – 2013 khối các Học viện, trường CAND, có 02 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 13 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ; 03 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ và 29 đơn vị cấp cơ sở được tặng Cờ Thi đua của Bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cơ quan quản lý giáo dục và các trường CAND đã đạt được trong năm học vừa qua.

Để thực hiện thắng lợi chủ đề của năm học “Đổi mới quản lý, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo” và những nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và giám đốc các học viện, hiệu trưởng các trường CAND tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo trong CAND, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các đề án thành phần thuộc Đề án 1229. Chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện lộ trình nâng cấp một số trường và thành lập thêm một số trường mới trong CAND sau năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Chính trị CAND.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng gắn liền với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an, coi trọng giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, kỹ năng cho học viên. Chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chủ trương đưa giáo viên đi thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương, nhất là số giáo viên mới, giáo viên trẻ.

Tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục học viên theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; Triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ về công tác tuyển sinh. Đảm bảo thực hiện công bằng, dân chủ, nâng cao chất lượng nguồn tuyển vào CAND; Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng của các Bộ có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo... để có kế hoạch bố trí vốn đảm bảo thực hiện các đề án thành phần thuộc Đề án 1229 được Thủ tướng phê duyệt.../.

 

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website