Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

25/12/2012
Sáng 24/12/2012 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân”, Thượng tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội thảo; cùng dự Hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Bùi Quang Bền, các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục, Vụ, Viện chức năng Bộ Công an. 

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ, Bộ Công an đã tiến hành tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân và tổ chức Hội thảo khoa học “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm”; đồng thời tích cực tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp, nghiên cứu xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp, góp phần quan trọng trong việc cung cấp cơ sở thực tiễn và lý luận cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến an ninh, trật tự, cũng như những quy định khác trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa học, các đại biểu đến dự Hội thảo. Để có thêm luận cứ thực tiễn, lý luận đóng góp với Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, cũng như các quy định khác trong Hiến pháp, các đại biểu tập trung phát biểu một số vấn đề sau: Đánh giá về những quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; Thực trạng thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân trong thời gian qua; Xác định những hạn chế, vướng mắc trong quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến an ninh, trật tự cần sửa đổi, bổ sung; Các biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp; Dự kiến các tình huống để chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp công tác. Bộ trưởng nhấn mạnh Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chất lượng và đúng tiến độ./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website