Bộ Công an: Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố

04/12/2013
Sáng 04/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban soạn thảo Luật Phòng, chống khủng bố dự và chủ trì buổi lễ.

Luật Phòng, chống khủng bố được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2013 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.

Luật Phòng, chống khủng bố đã thể chế quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, hoạt động khủng bố và tài trợ cho khủng bố đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nội dung của Luật phù hợp với chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phù hợp quy định của các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà Việt Nam là thành viên; tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ cho khủng bố; đảm bảo phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn Việt Nam và tính khả thi của Luật, góp phần đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này.

Để ghi nhận kết quả và động viên các tập thể, cá nhân đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
 
Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Trần Vi Dân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
 
Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Phòng, chống khủng bố.
 
Thứ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi Lễ.
 
An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website