Bộ Công an triển khai Kế hoạch Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an

09/01/2014
Chiều 09/1/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp triển khai Kế hoạch Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an (1986 – 2016). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận TW cùng dự.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Khoa học và Chiến lược Bộ Công an công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an. Theo đó, đồng chí Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an.

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào bản dự thảo hướng dẫn Tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an.

 

 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu kết luận cuộc họp.


 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW về việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới trên lĩnh vực công tác Công an, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua tổng kết, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng; bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường khả năng, sức chiến đấu, hiệu quả các mặt công tác Công an trong tình hình mới. Đề xuất những vấn đề, luận điểm mới, có căn cứ lý luận và thực tiễn, những giải pháp, kiến nghị mới, đúng đắn, thiết thực, cụ thể, sát hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm góp phần đổi mới sâu sắc và toàn diện công tác Công an.

Việc tổng kết phải được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực công tác Công an, tạo sự chuyển biến về nhận thức, quan điểm, tư duy trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Hoàn thành báo cáo tổng kết phục vụ cho việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW; xây dựng đề án đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới…/.
 

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website