Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

11/09/2012
Được sự phân công của Bộ Chính trị, ngày 10/9, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. 

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.
 

 

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác xây dựng Đảng, kết quả chỉ đạo việc đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực quan trọng khác trong tỉnh thời gian qua, đồng chí Trần Đại Quang đã gợi ý và chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề quan trọng cần tập trung kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung kiểm điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong từng lĩnh vực mình phụ trách; việc quy hoạch các dự án xây dựng, khai thác khoáng sản, quản lý đất rừng; kế hoạch sử dụng, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi đất tại các nông, lâm trường; kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...Đồng thời với kiểm điểm, Tỉnh ủy cần tăng cường  chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong quần chúng nhân dân, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tính chiến đấu của từng đảng viên, củng cố bộ máy chính trị đến tận cơ sở; đặc biệt phải thực hiện xây dựng, quy hoạch cán bộ một cách chiến lược, chất lượng, coi trọng nhân tài, thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ, chăm lo đào tạo cán bộ nguồn, có chính sách thu hút lao động và tăng cường sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk, để phát triển địa phương về mọi mặt./.
 

Thanh Thúy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website