Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai

17/01/2013
Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, ngày 16/1/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.  

Trước khi đến thăm làm việc với Công an tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đoàn Kết, TP Pleiku.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả các mặt công tác Công an đơn vị đạt được trong năm 2012 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ những vất vả khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

 

Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã phân tích sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong nước và thế giới, những âm mưu hoạt động chống phá của bọn phản động và các loại tội phạm... Bộ trưởng lưu ý, trong giai đoạn cách mạng mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần nêu cao cảnh giác, không ngừng phấn đấu, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Công an tỉnh Gia Lai phải không ngừng tăng cường làm tốt công tác bám địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, xây dựng và củng cố mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động: “CAND thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; lực lượng CAND thực hiện phương châm hành động: “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”...

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng lưu ý Công an tỉnh Gia Lai phải nắm chắc diễn biến tình hình, những âm mưu chống phá của bọn phản động Fulro, các thế lực phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhằm chia rẽ khối đoàn kết toàn dân; lực lượng Công an làm nòng cốt tham mưu các cấp chính quyền, phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể... đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống nhân dân.

“Lực lượng Công an không chỉ phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương mà còn tham mưu tích cực, đúng đắn cho cấp ủy chính quyền cụ thể hóa các chính sách phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh./.


 

N.N
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website