Công an tỉnh Hà Nam: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

06/11/2013
Sáng 05/11/2013, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy”. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nêu rõ, tháng 1/1997, tỉnh Hà Nam được tái lập, đội ngũ cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng giai đoạn cụ thể; ban hành các nghị quyết chuyên đề và đề án về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trong diện quy hoạch ở các cấp, các đơn vị nghiệp vụ đủ về số lượng, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế tiếp liên tục, chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có sự thay đổi về cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Từ năm 2007 đến nay, Công an tỉnh đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm 432 lãnh đạo, chỉ huy ở Công an các cấp. Hầu hết số cán bộ được bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Hiện tại, cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2011-2015 có 466 đồng chí. Các cán bộ quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng và tương đương là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, kinh qua nhiều vị trí công tác ở các lĩnh vực, đơn vị trực tiếp chiến đấu hoặc Công an cấp huyện. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học của cán bộ quy hoạch được nâng lên: 19 đồng chí có trình độ Thạc sỹ (chiếm 4,1%); 396 đồng chí có trình độ Đại học (chiếm 85%); 10,3% cán bộ quy hoạch có trình độ Cao cấp lý luận chính trị…
 

 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thảo luận với các đại biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Công an tỉnh Hà Nam cần thực hiện thời gian tới, trong đó tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch từ cấp đội trở lên một cách khách quan, đảm bảo tính kế thừa liên tục, khắc phục tình trạng thiếu nguồn cán bộ quy hoạch ở một số lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh xã hội, điều tra tội phạm, Công an cấp huyện…

Việc đánh giá cán bộ phải khách quan, chính xác, công tâm, lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực thực tiễn, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp, chú ý số cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi và có tín nhiệm cao đối với tập thể đơn vị, đối với nhân dân. Kiên quyết không đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ uy tín kém, cơ hội, tiêu cực. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ…
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website