Công khai thông tin mua sắm tập trung năm 2020 trong Công an nhân dân

19/11/2020

Để đảm bảo công khai nội dung kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) đợt 1/2020 và nhu cầu mua sắm tập trung trong CAND đợt 2/2020 theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải Bảng tổng hợp nội dung công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND đợt 1/2020 và Bảng tổng hợp công khai thông tin dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong CAND bổ sung năm 2020 (đính kèm dưới đây).  

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website