Cục Công nghiệp an ninh triển khai công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động 2020

21/02/2020
Sáng 21/02/2020, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh (CNAN) Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Cục trưởng Cục CNAN; Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân (CAND).
Năm 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục CNAN, của Công đoàn CAND và sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Cục, Công đoàn Cục CNAN đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác công đoàn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Công đoàn Cục đã quán triệt nghiêm túc các Chương trình công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và Công đoàn CAND; tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành và công đoàn cấp trên đã được Công đoàn Cục cụ thể hóa triển khai thực hiện, phù hợp tình hình thực tế của từng đơn vị cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên công đoàn. Vai trò của tổ chức công đoàn, của cán bộ đoàn viên được khơi dậy và phát huy trên các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình công tác đề ra.
 
Đại tá Nguyễn Duy Toàn; Thượng tá Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị.

 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong Cục CNAN đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động cụ thể, thực chất… thu nhập của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Cục CNAN cơ bản ổn định, mức thu nhập bình quân tăng so với những năm trước; các chế độ, chính sách, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, môi trường làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện… được đoàn viên, người lao động tin tưởng ủng hộ, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Toàn; Thượng tá Vũ Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương và đánh cao những kết quả và thành tích mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Cục CNAN đã đạt được trong năm 2019; đồng thời đề nghị Công đoàn Cục CNAN tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; vận động đoàn viên, công nhân viên lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động bằng các hoạt động thực chất; kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn… Nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo điều kiện lao động, môi trường lao động; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên và người lao động.
 
 
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

 

Công đoàn Cục CNAN cần phải chủ động định hướng, nâng cao tay nghề cho đoàn viên làm chủ công nghệ mới, tiếp cận những khoa học công nghệ tiến bộ; tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp trong các phong trào thi đua để đạt hiệu quả thiết thực hơn, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên và đặc thù tại mỗi cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào nhất là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sao cho phù hợp với đặc thù lao động sản xuất tại doanh nghiệp nhưng bảo đảm cho đoàn viên được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí đảm bảo nhu cầu về đời sống tinh thần của người lao động…
 
Thiên Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website