Đại hội điểm tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

14/05/2020
Sáng 14/5/2020, Chi bộ Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ VI để tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tập thể Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu, giúp Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác theo nhiệm vụ đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác. Trong nhiệm kỳ đã tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành một số văn bản mang tính chiến lược, lâu dài về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị. Trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đều đạt Cờ thi đua của Bộ Công an...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng...; bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2022...

Toàn cảnh Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tích cực tham mưu triển khai thực hiện Đề án kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong Công an nhân dân; xây dựng, ban hành Chỉ thị về đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân; rà soát, đề nghị hoàn thiện quy định trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.

 

Quỳnh Vinh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website