Đảng ủy Công an Trung ương triển khai chương trình công tác Đảng năm 2014: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

20/02/2014
Ngày 20/2/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị.

Năm 2013, Đảng ủy CATW đã tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại. Kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hình ảnh người chiến sĩ CAND trong xã hội ngày càng được quý trọng, tin yêu.

Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng; bổ sung, đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo chỉ huy các cấp nhằm nâng cao năng lực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác Công an. Đồng thời, Đảng ủy CATW và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ CATW; góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang, đồng chí Mai Thế Dương và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác Đảng của các Đảng bộ thuộc Đảng bộ CATW. Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2014 đã đề ra.

Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng tình hình nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp đúng đắn. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, tài chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ quá trình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh…

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 03 năm 2011-2013.


 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website