Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

01/12/2021
Sáng 01/12/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị chức năng thuộc Bộ… 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường; nhận thức của cá nhân, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong PCCC được nâng lên; phong trào Toàn dân tham gia PCCC ngày càng được coi trọng và phát triển sâu rộng... 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục. Trên cơ sở đó, ngày 18/5/2021, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Được sự đồng ý của Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị hôm nay để đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phổ biến Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác PCCC và CNCH. 

Báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, gồm 06 nhóm vấn đề, 56 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện. 100% Ban cán sự đảng các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện. Qua 05 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC và CNCH, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

 
Bộ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. 

 

Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra; xây dựng chiến lược, dự án, giải pháp về PCCC và CNCH; xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH …

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến việc tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW và Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg; Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy... Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. Nhận thức rõ làm tốt công tác PCCC và CNCH là tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 

 

Trong công tác PCCC và CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, có giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này; tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân tham gia PCCC với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm việc kết nối đồng bộ được với các ngành, lĩnh vực, với địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để khắc phục những khó khăn, phục vụ công tác chữa cháy, CNCH... 

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH...

Nhân dịp này, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 24 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

 

Phương Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website