Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015

15/10/2010
 Sáng 15/10/2010, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (ĐBCATƯ) lần thứ V đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đ/c Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đ/c Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; đ/c Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương, Thành uỷ Hà Nội. Bộ Công an có Đại tướng Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng uỷ Công an Trung ương, cùng 350 đại biểu, đại diện cho 18 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương.

 Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ IV, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong 5 năm (2010 – 2015); thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng.

Tập trung lãnh đạo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác quản lý giáo dục phạm nhân, công tác đặc xá, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm thể chế hoá nhiệm vụ công tác Công an: đề xuất Quốc hội ban hành Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Phòng cháy chữa cháy, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Cảnh vệ và nhiều văn bản pháp luật khác tạo hành lang pháp lý cho lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ chuyên ngành, đổi mới nội dung, chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc"; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; đã tăng cường lực lượng cho cơ sở nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, các địa bàn trọng yếu. Công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính ngày càng đáp ứng kịp thời các yêu cầu chiến đấu của các đơn vị, địa phương. Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, tình báo, phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường, vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đối với các nước trên thế giới và khu vực ngày được nâng cao.Trong diễn văn khai mạc, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu khai mạc đại hộiĐánh giá chung về những kết quả đạt được trong Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội do đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh trình bày, khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời bám sát và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, biểu tình, bạo loạn, lật đổ và hình thành tổ chức chính trị đối lập, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao một bước hiệu quả công tác phòng ngừa, tổ chức đấu tranh quyết liệt kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; phạm pháp hình sự giảm 1,7% so với nhiệm kỳ III; tỷ lệ điều tra phá án các vụ án nghiêm trọng đạt 75%, tỷ lệ đấu tranh với các chuyên án lớn đạt 78,7%. Những kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn được  xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị  ban hành Nghị quyết 40 về "Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới" và Chính phủ đã ban hành Nghị định 77 quy định "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an". Theo đó tổ chức đảng trong Công an nhân dân cũng được kịp thời củng cố, kiện toàn, phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Đã cơ bản khắc phục được những hạn chế về công tác tổ chức cán bộ, về bố trí lực lượng và chính sách cán bộ, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong nhiệm kỳ IV, đã kết nạp 11.284 đảng viên mới, tuyệt đại đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò tiên phong trên các mặt công tác. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng được tăng cường hơn, Uỷ ban kiểm tra các cấp được kiện toàn cả về chất lượng và số lượng. Công tác đoàn thể quần chúng được coi trọng, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò của đoàn viên, hội viên. Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng được đổi mới, có chiều sâu, hàng năm Đảng uỷ Công an Trung ương đều có Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Quy chế làm việc được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đoàn kết dân chủ, tập trung theo đúng qui định của Điều lệ Đảng. 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Thay mặt Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích, tiến bộ của lực lượng Công an nhân dân và Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế mà Đảng bộ Công an Trung ương cần phải tiếp tục khắc phục. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu lên những định hướng, những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2010-2015. Thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, Đại tướng Lê Hồng Anh phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website