Sơ kết 6 tháng thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

18/09/2012
Sáng 18/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an 63 đơn vị, địa phương, các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trong cả nước về sơ kết 6 tháng thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” từ tháng 3/2012 đến tháng 9/2012. 

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị; Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, các Trường, Học viện trong CAND; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.  


 

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Theo đánh giá chung tại Hội nghị, qua 6 tháng thực hiện, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã đạt được kết quả sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong 6 tháng qua (từ tháng 3 đến tháng 9/2012) của Ban Chỉ đạo Bộ Công an đã tiếp tục được tăng cường, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quản lý, hướng dẫn chỉ đạo; đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Cuộc vận động.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

 Cuộc vận động đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác từng bước đi vào chiều sâu, tiếp tục là đợt chỉnh huấn, chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế công tác, quan hệ giao tiếp ứng xử, trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính, hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an được nâng lên: An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đấu tranh làm thấy bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của các địa phương, giữ vững ổn định chính trị tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm…

Trong 6 tháng qua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động. Toàn lực lượng CAND đã có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; đặc biệt gương 6 đồng chí cán bộ Công an dũng cảm hy sinh, 29 đồng chí bị thương trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã để lại sự cảm phục của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Để Cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, ngoài việc thực hiện tốt 9 nội dung trọng tâm đã nêu trong Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát chương trình hoạt động và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Công an; tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; chú trọng gắn thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt Cuộc vận động, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…/.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website