Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ

02/04/2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 02/4/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Căn cước công dân theo hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân và bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, bám sát vào 03 nội dung chính: Quy định số định danh công dân và các thủ tục liên quan; Những vấn đề phát sinh từ quy định cấp thẻ Căn cước cho công dân ngay khi làm thủ tục khai sinh liên quan đến khai sinh, hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Quy định cụ thể giá trị và mối quan hệ của Thẻ Căn cước công dân với các loại giấy tờ khác của công dân. Qua đó, đa số các đại biểu đã thống nhất Luật Căn cước công dân sẽ quy định cụ thể về số định danh cá nhân; và cần quy định cụ thể giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân; Bộ Công an và Bộ Tư pháp thống nhất cùng trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân trong phiên họp tới…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Phó trưởng Ban soạn thảo khẳng định, qua cuộc họp, Ban soạn thảo Bộ Công an sẽ tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, Dự thảo Luật Căn cước công dân theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân và bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch, trước khi đưa ra xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 27 tới đây.../.

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website