Tỉnh Hải Dương: xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07/03/2014
 Ngày 06/03/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”(ANTQ) và đề án “Xây dựng làng, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” năm 2013. Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự phát triển ở địa phương. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được cụ thể hóa bằng việc thực hiện đề án “Xây dựng làng, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” và được triển khai lồng ghép, gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT”.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Đến nay toàn tỉnh có 98% làng, khu dân cư đăng ký xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT; 72% cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Nhiều địa phương đã cụ thể hoá Đề án bằng những mô hình thiết thực như: Câu lạc bộ đồng cảm, Tổ liên gia tự quản, Dòng họ hiếu học an toàn về ANTT, tiếng kẻng an ninh, Tổ tự quản về ANTT, Giáo xứ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Trường học an toàn, Khu dân cư đoàn kết... được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia. Quần chúng đã cung cấp trên 3.100 tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời hàng trăm vụ việc. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến dũng cảm tham gia bắt giữ tội phạm và quản lý, giáo dục có hiệu quả những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư...trên 40 tập thể, cá nhân được Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ và Bằng khen. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận những kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà tỉnh Hải Dương đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt là việc xây dựng, triển khai thực hiện đề án “Xây dựng làng, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”.
 
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, nhất trí với 6 nhiệm vụ tỉnh đã đề ra, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm phát triển rộng khắp; tăng cường mối quan hệ giữa Công an với lực lượng quân đội, các ngành, đoàn thể, kịp thời tham mưu báo cáo tình hình có liên quan đến ANTT để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó chú trọng các biện pháp công tác phòng ngừa; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Hải Dương thực sự trở thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ có hiệu quả cho sự ổn định và phát triển của tỉnh./.
 
Đức Thịnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website