Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

18/07/2019
Sáng 18/7/2019, tại Hà Nội, Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức duy trì hoạt động của Tổ Chuyên viên liên ngành Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người. Trong đó, đã tích cực, chủ động thu thập thông tin tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm từng bộ, ngành; duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Đã tập trung phối hợp nghiên cứu, triển khai xây dựng các quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa Bộ Công an với các bộ, ngành có liên quan. Tham mưu chỉ đạo thực hiện các đề án của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống mua bán người…

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên phát biểu tại Hội nghị.


Tích cực tham gia các hoạt động lấy ý kiến tham gia góp ý, xây dựng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP và các hoạt động theo kế hoạch chuyên đề. Chủ động tham mưu cho bộ, ngành mình xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác năm 2019 theo hướng lồng ghép triển khai các nghị quyết, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành… Qua đó, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm 0.99% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cơ quan Thường trực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đã nêu một số nhiệm vụ cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2019; trong đó, các bộ, ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến phòng, chống mua bán người, phòng ngừa bạo lực nói chung, xâm hại trẻ em nói riêng… Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã được phê duyệt, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương, nhất là cấp cơ sở. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình, hiệu quả thực hiện các đề án, rút kinh nghiệm, đề xuất điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo…

 

Hoàng Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website