Bình Định: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

13/05/2022
Lượt xem: 1196
Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.
Theo đó, có 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh (do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định.


Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC. Trong thời gian triển khai chạy thử nghiệm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an cho thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ mang lại một số lợi ích như: người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp/nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết; do đó sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm…

Bên cạnh đó, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan Công an, làm tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Dự kiến, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  - Công an tỉnh Bình Định sẽ đưa vào vận hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/5/2022. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện và Công an cấp xã.
Diễm Ái- Nguyễn Dịu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website