Lực lượng Công an nhân dân khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng

08/08/2022
Lượt xem: 895
Sáng 08/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.


Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các vụ chức năng của các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí bí thư Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an…

Các đại biểu dự Hội thảo.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Gương mẫu đi đầu trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm, khí thế trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, đã quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; hoàn thành bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc; đặc biệt, vừa qua đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội Thảo. 


Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu trao đổi, thảo luận, tiếp tục khẳng định những cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, cung cấp bổ sung những luận cứ thực tiễn, khoa học, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, sớm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

 

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website