Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”

13/10/2011
Ngày 13/10/2011, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” .  

Đến dự Hội thi có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Bộ, đại diện Ban Thanh niên Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị và đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Công an.
 

Đoàn viên Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Công anVới chủ đề “Tuổi trẻ Văn phòng Bộ Công an vững tin theo ngọn cờ của Đảng, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, Hội thi đã giúp cho đoàn viên, thanh niên nắm vững, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V vào các mặt công tác của đơn vị. Phát huy sức mạnh và tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên về học tập, nghiên cứu Nghị quyết, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân trong thực hiện cuộc vận động. Việc tổ chức Hội thi của Đoàn cở sở Văn phòng Bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ cấp lãnh đạo chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ… 

Hội thi đã khép lại với các hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với lĩnh vực công tác của đoàn viên, thanh niên trong Văn phòng Bộ Công an. Hội thi cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, tăng cường sự đoàn kết, giáo dục về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng và lối sống, góp phần cùng nhau xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.
 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website