Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

26/07/2013
Ngày 25/7/2013 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán trong toàn Đảng bộ Tổng cục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản: (1) Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; (2) Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; (3) Kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; (4) Kết luận về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng đến năm 2020”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng đề nghị, sau Hội nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong Đảng bộ, chi bộ mình đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định; quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng để xây dựng Chương trình hành động phù hợp với đặc điểm công tác của từng đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND); cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và gắn với triển khai Chương trình công tác Hậu cần, kỹ thuật CAND năm 2013…/.
 

Xuân Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website