Bộ Công an gặp mặt các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III

22/05/2014
Chiều 20/5/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương về học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương về học Lớp học bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III và các đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt thân mật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hội nghị quốc tế diễn ra ở Việt Nam; không để xảy ra phá hoại, khủng bố, bạo loạn; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; an ninh tại các địa bàn chiến lược được giữ vững; gia tăng của tội phạm được kiềm chế, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại diện lớp học trao quà tặng cho Bộ Công an.


Đạt được những kết quả trên là do lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm phối hợp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp, thường xuyên, sâu rộng đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những khó khăn, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, gay gắt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, xảo quyệt hơn. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đe dọa độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn các đồng chí về học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III lần này sẽ phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận, thực tiễn đã được trang bị trong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phan Văn Giang, Tư Lệnh Quân khu I thay mặt cho các đồng chí Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa III chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng Trần Đại Quang, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…/.

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website