Hội thảo lấy ý kiến về khả năng Việt Nam tham gia Công ước chống cưỡng bức mất tích (CPED)

22/12/2015
Sáng 22/12/2015, tại Hà Nội, Ban nghiên cứu tham gia Công ước CPED, Bộ Công an tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về khả năng Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, thành viên Ban nghiên cứu Công ước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Viện nghiên cứu về quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập ý kiến đa chiều của các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu và các cán bộ hoạt động thực tiễn về khả năng tham gia Công ước của Việt Nam; làm cơ sở pháp lý và thực tiễn để Ban nghiên cứu xây dựng và triển khai giai đoạn 2 của Kế hoạch xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng Việt Nam tham gia Công ước CPED được Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban nghiên cứu ký ban hành ngày 23/6/2015.

 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo.


Tại Hội thảo, sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu cơ bản nội dung và những vấn đề cần nghiên cứu khi tham gia Công ước, những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam cũng như các quyền và nghĩa vụ khi trở thành thành viên của Công ước…Các đại biểu đã tập trung thảo luận về sự cần thiết tham gia Công ước, dự kiến hình thức và lộ trình tham gia; tuy nhiên, quá trình nghiên cứu cần được tiến hành một cách cẩn trọng, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật bởi đây là một Công ước quốc tế mới được thông qua và mới có hiệu lực, cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và các quốc gia có điều kiện tương tự như Việt Nam đã là thành viên của Công ước…
       
   

Tuấn Công
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website