Hội nghị giao ban báo chí- xuất bản Công an nhân dân năm 2013

17/07/2013
Ngày 17/7/2013, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban báo chí- xuất bản CAND năm 2013. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND…

Hệ thống các cơ quan báo chí, xuất bản CAND gồm 24 đơn vị, trong đó có 6 đơn vị báo in, 16 tạp chí, Trung tâm Phát thanh- Truyền hình- Điện ảnh CAND và Nhà xuất bản CAND. Với 4 loại hình báo chí, báo chí CAND đã trở thành hệ thống thông tin đa phương tiện, góp phần tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

  

Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản CAND năm 2013.

 

 Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí trong CAND luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện nghiêm túc định hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị báo chí toàn quốc hàng năm đề ra. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm những sự kiện nổi bật; phản ánh sinh động cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Báo chí Công an thực sự là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, là cầu nối giữa lực lượng CAND với các ban, ngành, đoàn thể; là phương tiện cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, Kênh truyền hình CAND đã dành được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả trong và ngoài nước với chuyên mục đa dạng, hấp dẫn, được đưa vào danh mục là 1 trong 10 Kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

Báo chí CAND luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh tuyên truyền phản bác những luận điệu sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân; phản ánh những kinh nghiệm hay trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Tuyên truyền định hướng dư luận về những vấn đề nhạy cảm, những sự kiện gây bức xúc trong xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định của đất nước.
 
Để góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, báo chí trong CAND đã tập trung tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền về các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng lực lượng CAND, nhất là việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân và phong cách ứng xử có văn hoá của cán bộ, chiến sĩ Công an.
 
 
Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị.
 
Ngoài hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, báo chí, xuất bản CAND còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hoạt động từ thiện xã hội, vận động giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc…
 
Với những đóng góp tích cực của mình, báo chí CAND đã thực sự trở thành bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Những thành tích, đóng góp của báo chí CAND đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của báo chí CAND trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu: Cơ quan báo chí, xuất bản CAND phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, đảm bảo đúng định hướng chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Nội dung tuyên truyền phải bảo đảm tính thời sự, chính xác, trung thực, phản ánh kịp thời, sâu sắc và toàn diện tình hình đất nước và hoạt động của lực lượng CAND. 
 
Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành để mọi người dân hiểu rõ và thực hiện. Tăng cường thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để mọi người nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cần bám sát các hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; phát hiện và phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; nâng cao chất lượng các bài viết về truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, phản ánh kịp thời những chiến công, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân.
 
Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, phóng viên, tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản Công an trở thành lực lượng mạnh, có trình độ nghiệp vụ Công an, hiểu biết về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ báo chí. Tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của các bộ, ngành, địa phương để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản trong CAND…/.
 
Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website