Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

10/07/2019
Chiều 10/7/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học và công nghệ (KH&CN) Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiêm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào công tác Công an đã được Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN tập trung chỉ đạo, thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2019. Trong đó, Viện đã chủ động tham gia các chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ đã ký giữa Bộ Công an với Bộ KH&CN như các chương trình nghiên cứu khoa học phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xây dựng đề án phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.


Bên cạnh đó, Viện đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra; tham gia và đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác phối hợp tác chiến kỹ thuật trong các phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước tổ chức tại Việt Nam. Các kế hoạch nghiên cứu, chế tạo hoàn thành đúng hạn, sản phẩm có chất lượng tốt, nhiều kế hoạch đột xuất phục vụ chiến đấu được đáp ứng kịp thời… 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả Viện KH&CN đã đạt được 6 tháng đầu năm; đồng thời gợi mở một số vấn đề Viện KH&CN cần tập trung nghiên cứu, bàn giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trước tiên, cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong 6 tháng cuối năm 2019 đối với chính sách, định hướng lớn về KH&CN. 

Đại tá Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.


Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN trong công tác Công an, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phòng thí nghiệm, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học kiểm nghiệm, đưa vào chế tạo các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các sản phẩm chuyên dùng phục vụ công tác Công an.

Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50 của Ban  Bí thư về “việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong Công an nhân dân. 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

 

Đức Phương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website