Đồng bào các dân tộc tỉnh Trà Vinh tích cực đấu tranh với luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương

27/11/2019
Chiều 27/11/2019, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Trà Vinh đến thăm Bộ Công an. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Trong những năm gần đây, nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh đó, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh. Những người có uy tín trong dân tộc thiểu số đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền kích động; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội…, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

 
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Trà Vinh.


Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chào mừng, chúc sức khỏe và gửi lời thăm hỏi ân cần của Bộ Công an tới  Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu và toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, kề vai sát cánh, đoàn kết gắn bó với nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đồng bào các dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước; mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa đại diện Đoàn.
Đại diện Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi tiếp.


Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. Dựa trên những quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Đảng ta đã đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc với những nội dung cơ bản là “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”.

Tình hình thế giới, khu vực đang thay đổi nhanh chóng, tạo cho nước ta nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đối với nước ta; tiếp tục lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để tác động, kích động gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước ta.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp.


Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong rằng, các đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh ra Hà Nội và đến thăm Bộ Công an lần này, khi trở về địa phương sẽ nói những điều mắt thấy, tai nghe, vận động đồng bào giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào với chính quyền các cấp, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ luôn gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng đồng bào bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống tốt đẹp của từng bản làng, từng gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, người có uy tín và nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian tới…

 

Duy Khôi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website