Nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân

20/01/2021
Sáng 20/1/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 02/12/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2021 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ công tác hồ sơ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng năm 2021 và những năm tiếp theo, xây dựng chương trình, lịch công tác hồ sơ nghiệp vụ năm 2021, phân công lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị thực hiện, phối hợp, xác định thời gian triển khai và dự kiến thời hạn hoàn thành.

Theo đó, năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục chú trọng triển khai các nội dung công tác: tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; lưu trữ hồ sơ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận, tra cứu, cung cấp thông tin; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; cải cách hành chính và thực hiện các đề án, dự án…

Toàn cảnh buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, nhất là Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76; đồng thời căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác của Cục Hồ sơ nghiệp vụ để xây dựng chỉ tiêu công tác năm 2021 cho phù hợp. Rà soát lại tất cả những công việc còn tồn đọng của năm 2020 và những năm trước đây thuộc về lĩnh vực hồ sơ từ đó điều chỉnh, đưa vào chỉ tiêu công tác năm 2021, tập trung nhân lực để hoàn thành trước. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, việc xây dựng, đăng ký chỉ tiêu công tác năm 2021 phải bám sát vào chỉ tiêu của Bộ, trong đó phải nêu rõ số lượng, nội dung chỉ tiêu, phương pháp, cách làm, phân công cho tập thể, cá nhân nào phụ trách, xác định rõ thời điểm triển khai và dự kiến hoàn thành; chỉ tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể, chỉ tiêu trọng tâm và chỉ tiêu cần hoàn thành sớm... Tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại do nguyên nhân chủ quan, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ…

 

 

Minh Hoa
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website