Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 5/2015

25/05/2015

Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 5 năm 2015 (từ ngày 16/4/2015 đến ngày 15/5/2015) như sau:

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website